Norsk gynekologisk forening

Veiledere

NY Veileder i fødselshjelp (høring)

Her legges den nye veilederen i fødselshjelp ut. Dette er under arbeid og fremstår derfor ufullstendig.
Når veilederen blir klar for høring vil medlemmene av NGF varsles om dette og om hvordan høringssvar skal gis. Inntil videre: ta kontakt med nettredaktør ved spørsmål!

Alfabetisk oversikt