Norsk gynekologisk forening

Veiledere

Obstetrisk guidelinemøte er utsatt til 22.-24. april 2022

Som besluttet på generalforsamlingen 2021 avholdes det første obstetriske guidelinemøtet som et pilotprosjekt våren 2022, lagt opp etter modell fra Danmark. Møtet var først planlagt til januar 2022, men er utsatt til april 2022.
30. november 2021
kirsebær

Her er de oppdaterte kapitlene etter veiledermøtet: 

Adipositas i svangerskap og fødsel
Fosterovervåking under fødsel

Induksjon/igangsettelse av fødsel - Modning av cervix/livmorhalsen før fødsel

Overtidig svangerskap


Preterm fødsel
Seteleie og ytre vending
Stimulering av rier