Obstetrisk guidelinemøte 2024

Neste møte 17. - 19. april 2024 på Losby Gods. Stay tuned!
22.2.-22.3.: kapitlene ligger ute på høring!
losby
Losby Gods

Til de rene og ranke, de trofaste kvinner og menn: 
Meld deg på Obsterisk guidelinemøte 2024! 

 

 


Etter tydelig ønske fra medlemmene/deltagerne på fjorårets møte, forsøker man å avholde møtet på hverdager denne gangen istedenfor helg.

Vi starter onsdag 17. april om ettermiddagen (se program) og avslutter kl. 16.00 fredag ettermiddag. 

Vi håper igjen på bred representasjon fra hele landet slik at møtet får sin nødvendige legitimitet.

Det er begrenset med plasser, så vær rask med å melde deg på for å sikre at din (avdelings) stemme blir å høre på møtet.

Vi gleder oss til å se dere alle på Losby Gods, og ser fram til et faglig inspirerende og nyttig møte, som også blir en kjærkommen anledning til å sosialisere og bli kjent med kolleger fra alle kanter av landet.

Med vennlig hilsen
Redaksjonskomitéen for NGF veileder i fødselshjelp

 

Redaksjonskomité: 

Anne Flem Jacobsen (leder): UXAFJA@ous-hf.no

Philip von Brandis: philvb@lyse.net

Johanne Kolvik Iversen: johanne.iversen@gmail.com

Pepe Salvesen: pepe.salvesen@ntnu.no 

Tiril Tingleff: tiril.tingleff@medisin.uio.no

Mail til hele redaksjonskomiteen: Redaksjonskomiteen 

 

1. Kapitler til gjennomgang

2. Frister

3. Påmelding

4. Priser

5. Finansiering

6. Program

7. Bakgrunn for pilotprosjektet

 

1. Kapitler til gjennomgang - høring 22.2.-22.3.24

Intrauterin fosterdød

IUGR

NYTT KAPITTEL: Leversykdom i svangerskapet

Pregestasjonell diabetes

Prenatal diagnostikk

Seteleie

Svangerskapsomsorg

Ultralydundersøkelse i den alminnelige svangerskapsomsorgen

 

Høringsfristen er 22/2 tom 22/3. Høringsuttalelser sendes direkte til hovedforfatter av kapittelet og gjerne kopi til redaksjonen. Svangerskapsdiabetes utsettes til 2025. 

Kapitlene som har mindre endringer og som skal opp til hurtiggjennomgang bli ikke sendt ut på høring. Her er det også noe endringer, bl a går Anemi ut og tas opp igjen neste år. PPB tas opp til full revisjon neste år.

 

Opprinnelige kapitler

Intrauterin fosterdød

Intrauterin veksthemning

Prenatal diagnostikk

Seteleie

Svangerskapsdiabetes - utsatt til 2025

Pregestasjonell diabetes

Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen

Svangerskapsomsorg

 

Alle deltakere bes lese grundig gjennom alle kapitler. 

 

Kapitler til "hurtiggjennomgang"

I tillegg til «hovedkapitlene» som har gjennomgått mer omfattende revisjon, vil vi i år også prøve ut et format med «hurtiggjennomgang» av en del andre kapitler. Dette er kapitler som er vurdert av hovedforfatter til å ikke trenge omfattende revisjon/det er ikke kommet ny kunnskap.  Vi ber medlemmene ta stilling også til disse kapitlene, og sende inn konkrete innspill til hovedforfatter.  Dersom et kapittel i hurtiggjennomgangen får svært mange innspill/innspill til omfattende revisjon, vil man utsette gjennomgangen og heller sette kapittelet opp til fullstendig gjennomgang neste år.

Formålet med hurtiggjennomgangen: 

1) Å sørge for at alle kapitler vurderes for revisjon minst hvert 5. år (vi rekker ikke alle i vanlig format) 

2) Gi hovedforfattere som ønsker å gjøre mindre endringer en anledning til å presentere disse på møtet, uten å måtte gjøre en "full revisjon". 

 

Amming/mastitt

Anemi - utsatt 

Trombose og svangerskap

Vaksinasjon i svangerskap og barselperiode

Polycystisk ovariesyndrom og svangerskap

Legemiddelbruk i svangerskapet og ammeperioden

Postpartumblødning - tas opp til full revisjon 2025

Tre flere kapitler til hurtiggjennomgang annonseres høsten 2023

 

2. Frister

Torsdag 15. februar – Revisjon av kapitlene som skal tas opp på møtet må være avsluttet og kapitlene være sendt inn til Redaksjonen.
 

Torsdag 22. februar – De aktuelle kapitlene blir sendt ut på høring til medlemmene.

Torsdag 21. mars – Høringsfrist. Dette er siste frist for medlemmene til å gi tilbakemeldinger på kapitlene slik at kapittelgruppene har tid til å gjennomgå disse og innarbeide dem i sin presentasjon før møtet. Benkeforslag på selve møtet er tillatt, men det er ikke anledning til for eksempel å reise benkeforslag om total omstrukturering av et kapittel. Benkeforslag må være avgrenset til setninger/omformuleringer som er gjennomførbare å ta stilling til innenfor den tildelte tiden. 

 

Benkeforslag på selve møtet er tillatt, men det er ikke anledning til for eksempel å reise benkeforslag om total omstrukturering av et kapittel.  Benkeforslag må være avgrenset til setninger/omformuleringer som er gjennomførbare å ta stilling til innenfor den tildelte tiden. 

 

3. Påmelding

https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/Page/123029

 

4. Priser

Se påmeldingssiden: https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/123033

 

5. Finansiering

Møtet er godkjent som kurs/kongress, slik at overleger og LIS i gammel ordning kan søke refusjon fra fond III.

 

6. Program

Program 2024

 

Program fra tidligere møter: 

Program 2023

Program 2022 

 

 

7. Bakgrunn for pilotprosjektet (overgang fra revisjon hvert 5. år til guidelinemøter)

Bakgrunnen for prosjektet