Norsk gynekologisk forening

Veiledere

Obstetrisk guidelinemøte 7.-9. januar 2022

Som besluttet på årets generalforsamling avholdes det første obstetriske guidelinemøtet 7.-9. januar 2022 på Soria Moria i Oslo. Møtet er et pilotprosjekt, lagt opp etter modell fra Danmark.
30. november 2021
smslott

Kjære alle sammen, 

07.12.21 kom det strengere innstramminger enn vi hadde trodd (og definitivt håpet), og det innebærer at usikkerheten rundt større arrangementer har steget betraktelig. 

Vi har vært i kontakt med Soria Moria i dag. I første omgang er avbestillingsfristen for arrangementet flyttet til 17.12.  Det vil si at vi kan kansellere arrangementet uten kostnader, og at påmelding før dette ikke er bindende (dvs man får pengene igjen dersom møtet avlyses).

Vi får da også en ekstra uke på oss til å se an utviklingen. Arrangementskomiteen tenker at det ikke egner seg å teste guidelinemøtets potensiale i digitalt format, og det er bedre å utsette møtet dersom det ikke kan arrangeres fysisk i januar.

Vi jobber nå med å lage en plan for eventuell flytting av arrangementet, vi skal komme tilbake med mer informasjon før fristen 17.12.  

 

Mvh Johanne Kolvik Iversen, på vegne av arrangementskomiteen

Kjære kolleger,

Her er de 6 kapitlene som skal diskuteres på guideline-møtet i januar og som vi ønsker tilbakemelding på. 

Kommentarer sendes innen 15/12-21 til kapittelredaktør (mailadresse i kapittelet) og med kopi Anne Flem Jacobsen uxafja@ous-hf.no  (leder av redaksjonskomiteen).

Kommentarene blir ikke besvart, men adresseres på selve guidlinemøtet.

Håper på godt oppmøte og mange tilbakemeldinger!

 

Adipositas i svangerskap og fødsel (kommer)

Fosterovervåking under fødsel

Overtidig svangerskap

Preterm fødsel

Seteleie og ytre vending

Stimulering av rier

Programmet (foreløpig) kan sees her. 
 

Frister:

Påmelding innen 10.12.21, etter 10.12.21 er påmeldingen bindende. 

Kapittelredaksjonene legger ut revidert kapittel senest 29.11.21. Alle deltakere bes lese grundig igjennom årets kapitler i forkant av møtet. Dersom man har innspill/innsigelser til et kapittel, sendes disse på mail til kapittelredaktør innen 15.12.21. 

 

Finansiering og godkjenning

Det er søkt godkjenning som etterutdanning for overleger, som det forventes svar på i løpet av de nærmeste ukene, men vi krever ikke inn deltakeravgiften før vi har godkjenningen svart på hvitt. Dersom godkjenningen mot all formodning ikke går igjennom, vil møtet avlyses. Vi ber derfor om at man venter med å bestille flybilletter/reise til godkjenningen er i boks.  Så snart vi har godkjenning, vil det sendes ut mail til de som har meldt seg på med betalingsinformasjon. 

For LIS vil prosessen med å få godkjent guidelinemøtet som læringsaktivitet/kurs være noe lenger, og det vil derfor i år være opp til hver enkelt arbeidsgiver å godkjenne/refundere utgiftene.  

 

Påmelding: 

Fyll ut dette skjemaet og send til obstetriskguideline@gmail.com

 

Deltakelse vil prioriteres utfra:

1)     Deltakelse i et av årets kapitler

2)     Seksjonsoverleger/fagansvarlig spesialist ved fødeseksjonen

3)     Medlemmer i NGF

4)     Førstemann til mølla

Deltakere som ikke er medlemmer i NGF, men deltar i et kapittel, kan melde seg på og prioriteres den dagen kapittelet presenteres, men grunnet begrenset antall plasser på møtet er det ikke anledning til å delta alle dagene.

 

Priser:

For de som planlegger å overnatte på Soria Moria:

  • Konferansepakke med overnatting (fredag-søn ) i enkeltrom:  2300 kroner per natt
  • Konferansepakke med overnatting (fre-søn) i dobbeltrom: 1900 kroner per natt
  • Mat & mingling fredag: 575 kroner
  • Festmiddag lørdag: 800 kroner

For de som ikke planlegger å overnatte på Soria Moria:

  • Dagpakke (uten overnatting/middag):  900 kr
  • Mat og mingling fredag: 575 kroner
  • Festmiddag lørdag, ikke-boende gjester: 1650
     

Bakgrunnen for prosjektet