Obstetrisk veiledermøte 14. - 16. april 2023

Som besluttet på generalforsamlingen 2022 går vi videre med veiledermøter lagt opp etter modell fra Danmark. Obstetrisk veiledermøte holdes 14. - 16. april 2023 på Soria Moria.
sm

Til de rene og ranke, de trofaste kvinner og menn: 
Meld deg på!

 

Hjertelig velkommen til Obstetrisk veiledermøte 2023!

Som besluttet på generalforsamlingen i 2022, avholdes årets veiledermøte på Soria Moria i Oslo. Møtet starter Fredag 14.april kl 16 og avsluttes søndag 16. april med lunsj kl 13. Vi håper på bred representasjon fra hele landet slik at møtet får den nødvendige legitimitet.

Det er begrenset med plasser, så vær rask med å melde deg på for å sikre at din stemme blir å høre på møtet. Vi gleder oss til å se dere alle på Soria Moria, og ser fram til et faglig inspirerende og nyttig møte som også blir en kjærkommen anledning til å sosialisere og bli kjent med kolleger fra alle kanter av landet.

Redaksjonskomité: 

Jørg Kessler (leder): jorg.kessler@kk.uib.no

Anne Flem Jacobsen: UXAFJA@ous-hf.no

Philip von Brandis: philvb@lyse.net

Johanne Kolvik Iversen: johanne.iversen@gmail.com

Pepe Salvesen: pepe.salvesen@ntnu.no

 

1. Kapitler til gjennomgang

2. Frister

3. Påmelding

4. Priser

5. Finansiering

6. Program

7. Bakgrunn for pilotprosjektet

 

1. Kapitler til gjennomgang

8.3.23: Reviderte kapitteltekster er nå lagt ut

  • Virale infeksjoner hos gravide (bare underkapittel om Hiv er under revisjon)

 

Opprinnelige kapitteltekster: 

Alvorlige og uønskede hendelser (tidligere Lovbestemte meldinger)

Lite liv
Intrauterin fosterdød 
Skulderdystoci 
Preterm vannavgang (pPROM) og primær vannavgang ved/nær termin (PROM)
Gruppe B streptokokker hos gravide og fødende (GBS)
Virale infeksjoner hos gravide- HIV 

Alle deltakere bes lese grundig gjennom alle kapitler. 

 

Kapitler til "hurtiggjennomgang"

I tillegg til «hovedkapitlene» som har gjennomgått mer omfattende revisjon, vil vi i år også prøve ut et format med «hurtiggjennomgang» av en del andre kapitler. Dette er kapitler som er vurdert av hovedforfatter til å ikke trenge omfattende revisjon/det er ikke kommet ny kunnskap.  Vi ber medlemmene ta stilling også til disse kapitlene, og sende inn konkrete innspill til hovedforfatter.  Dersom et kapittel i hurtiggjennomgangen får svært mange innspill/innspill til omfattende revisjon, vil man utsette gjennomgangen og heller sette kapittelet opp til fullstendig gjennomgang neste år.

Formålet med hurtiggjennomgangen: 

1) Å sørge for at alle kapitler vurderes for revisjon minst hvert 5. år (vi rekker ikke alle i vanlig format) 

2) Gi hovedforfattere som ønsker å gjøre mindre endringer en anledning til å presentere disse på møtet, uten å måtte gjøre en "full revisjon". 


Vi evaluerer arbeidsformen på møtet, og ser om dette er et format vi ønsker å fortsette med. 

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) i svangerskapet 

Hjertestans i graviditet og perimortem sectio 

Uterusinversjon 

Fosterovervåking 

Fostervannsemboli

ONEWS

Astma og svangerskap

Alloimmunisering mot erytrocytt-antigener (AB0/Rh)

Alloimmunisering mot trombocytt-antigener (inkl FNAIT)

Keisersnitt

 

2. Frister

Mandag 12. desember 2022: Frist for å melde interesse som medforfatter på et av kapitlene
Fredag 10. februar – påmeldingsfrist til veiledermøtet.
Onsdag 01. mars – Revisjon av kapitlene som skal tas opp på møtet må være avsluttet og kapitlene være sendt inn til Redaksjonen.
Tirsdag 07. mars – De aktuelle kapitlene blir sendt ut på høring til medlemmene.
Lørdag 01.april – Frist for medlemmene til å gi tilbakemeldinger på kapitlene slik at kapittelgruppene har tid til å gjennomgå disse og innarbeide dem i sin presentasjon før møtet.

Benkeforslag på selve møtet er tillatt, men det er ikke anledning til for eksempel å reise benkeforslag om total omstrukturering av et kapittel.  Benkeforslag må være avgrenset til setninger/omformuleringer som er gjennomførbare å ta stilling til innenfor den tildelte tiden. 

 

3. Påmelding

https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/115984

 

4. Priser

Kursavgift: 3800,- (inkludert lunsj lørdag og søndag).
Overnatting enkeltrom: 1290,- /natt (inkludert frokost)
Overnatting dobbeltrom: 990,- /natt (inkludert frokost)
"Mingling og mat" fredag kveld (rabattert pris for boende fredag - lørdag): 690,-
"Mingling og mat" fredag kveld for ikke-boende: 800,-
Festmiddag lørdag kveld (rabattert pris for boende lørdag - søndag): 720,- (inkludert drikke til maten)
Festmiddag lørdag kveld for ikke-boende: 950,- (inkludert drikke til maten)

 

5. Finansiering

Møtet er godkjent som kurs/kongress, slik at overleger og LIS i gammel ordning kan søke refusjon fra fond III.

 

6. Program

Foreløpig program kan sees her. 
 

7. Bakgrunn for pilotprosjektet (overgang fra revisjon hvert 5. år til guidelinemøter)

Bakgrunnen for prosjektet