Norsk gynekologisk forening

Veileder i fødselshjelp (2020)

Fosterovervåkning under fødsel, avnavling og syre-baseprøver fra navlesnor (2014)

Branka M. Yli - branislava.yli@ous-hf.no
Jørg Kessler
Torunn Eikeland (†)
Tore Henriksen
Sissel Hjelle
Ellen Blix
Marte Jettestad
Benedicte Nygaard
Linn Tokheim Nistov
18. februar 2020

Revisjon av kapittelet Fosterovervåkning under fødsel, avnavling og syre-baseprøver fra navlesnor har vært en vanskelig prosess. Vi har valgt å opprettholde versjonen fra 2014 inntil videre, se lenken.