Invasiv placenta, placenta previa og vasa previa

Lill Trine Nyfløt (Drammen Sykehus) (lilnyf@vestreviken.no)
Silje Pettersen (OUS)
Cathrine Ebbing (Haukeland Universitetssjukehus)
Ingunn Almås (OUS)
Henrik Husby (OUS)
Torger Aarstad Aase (anestesi, OUS)
Nicola Janowitz (Ahus)
Pernille Bjerre Trent (OUS)

Invasiv placenta gjennomgikk hurtigrevisjon april 2024

 

Invasiv placenta placenta previa og vasa previa 2024.pdf