Hyperemesis gravidarum

Jone Trovik, HUS og UiB (jone.trovik@helse-bergen.no)
Hedvig Nordeng, Farmakolog, Universitetet i Oslo
Johan Edvard Tellum, Spesialist i allmennmedisin, Aleris medisinske senter, Oslo
Sølvi Lomsdal, Volvat, Lillehammer
Ingvild Tjessem, Sykehuset Innlandet, Lillehammer
Åse Vikanes, Gynklinikk Nydalen & Universitetet i Oslo

Kapittelet er identisk med 

Emesis og hyperemesis gravidarum som ligger i Veileder for fødselshjelp