Overgangsalder (menopause)

Inger Øverlie, Medicus Oslo as (overlie.inger@gmail.com)
Astrid Liavaag, Avd. for obstet./gyn., SSHF Arendal
Ingrid Baasland, Baasland-klinikken og ISM, NTNU
Kristin Offerdal, Trondheimsgynekologene
Nora Johansen, Avd. for obstet./gyn., SSHF Arendal
Åshild Bjørnerem, Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, OUS og IKM, UiT