Norsk gynekologisk forening

Veiledere

Veileder i gynekologisk onkologi (2021)

Nasjonalt Handlingsprogram for Gynekologisk Kreft gis ut av Helsedirektoratet. 3. utgave ble gitt ut 28.06.21.

Det til enhver tid oppdaterte handlingsprogrammet ligger på helsebiblioteket. Det er Helsedirektoratet som er oppdragsgiver for dokumentet, Elisabeth Berge Nilsen er leder. 

https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/gynekologisk-kreft/forord

ISBN 978-82-8081-642-9.