Veileder i gynekologisk onkologi (2021)

Nasjonalt Handlingsprogram for Gynekologisk Kreft gis ut av Helsedirektoratet. 3. utgave ble gitt ut 28.06.21.

Det til enhver tid oppdaterte handlingsprogrammet ligger på helsedirektoratets sider, samt Helsebiblioteket. Det er Helsedirektoratet som er oppdragsgiver for dokumentet, Elisabeth Berge Nilsen er leder. 

 

Januar 2023: 5 kapitler er oppdatert inkludert kapittelet om premaligne lidelser i cervix uteri. 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/gynekologisk-kreft-handlingsprogram

ISBN 978-82-8081-642-9.