Norsk gynekologisk forening

Veiledere

Veileder i gynekologisk onkologi (2020)

Nasjonalt Handlingsprogram for Gynekologisk Kreft er revidert pr mai 2020 og publisert på Helsedirektoratets sider. Kapitlene som er oppdatert er endometriecancer, eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft, vulva cancer, borderline tumores, premaligne lidelser i cervix uteri samt inkluderer ett nytt kapitel, endometriehyperplasi. De resterende kapitlene er under oppdatering.

Vi jobber med å få til en kapittelbasert oversikt.