Norsk gynekologisk forening

Veiledere

Veileder i gynekologi (2015)

9. februar 2020

Test høring ny veileder. Disse kapitlene er lagt ut for å teste nettlødningen, må ikke brukes veiledende foreløpig! Ta kontakt med nettredaktør ved spørsmål. 

Gynekologiske blødningsforstyrrelser

Kroniske bekkensmertar

Kroniske smertetilstander i vulva