Norsk indremedisinsk forening

Vi fremmer indremedisinens plass i norsk helsevesen

  • Vi er en aktiv deltager i den politiske debatt i Legeforeningen og i samfunnet
  • Har høstmøtet som vår viktigste samlingsplass for medlemmene
  • Trenger aktive medlemmer og tillitsvalgte i alle deler av landet
  • Enhver indremedisiner burde være medlem hos oss - er du?
En lege på klinikk leser påskriften på medisin