Indremedisinsk høstmøte 2023

Velkommen til indremedisinsk høstmøte på Bristol hotell i Oslo 19-20. oktober 2023.
Bilde av trikk som kjører i Oslo. Foto: Colourbox.com

Årets tema: "Førstehjelp for medisinsk bakvakter (og andre vaktgående leger)"

Programmet vil publiseres i neste nummer av indremedisineren og på nettsiden her.