Pasteurlegatet og Professor Th. Thjøttas legat deler ut et stipend 27. desember 2019

Stipendet går til en ung norsk forsker som har til hensikt å studere et tema knyttet til smittestoffer eller kjemi. Søknadsfrist er 1. desember.