Søk på FDIME's forskningsstipend

FDIME annonserer et forskningsstipend til unge indremedisinere for prosjekter rettet mot "polymorbidity and other common conditions in Internal Medicine".

Stipendet er på opp til 17,500 Euro, og kan gis for maksimum periode på ett år. Søknadsfristen er 15. juni.