Utlysning av forskningsmidler

Utlysning av forskningsmidler fra Norsk indremedisinsk forening 2020.
Utlysning forskningsmidler fra Norsk indremedisinsk forening 2020. Foto: Norsk indremedisinsk forening
Utlysning forskningsmidler fra Norsk indremedisinsk forening 2020. Foto: Norsk indremedisinsk forening

Det utlyses inntil kr 200.000,- i forskningsmidler for 2020.

Prosjekter med et indremedisinsk fokus og/eller som favner flere indremedisinske spesialiteter prioriteres.

Midlene kan brukes til frikjøp/lønn, driftsutgifter, utstyr, eller reise. Summen kan deles ut til en, eller fordeles på flere søknader.

Søknaden skal ikke overskride fem sider og inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse
  • Beskrivelse av forskningsgruppe/forskningsmiljø
  • Evt. veiledererklæring hvis relevant
  • Kort CV med inntil 10 viktige publikasjoner fra de siste år
  • Et forenklet budsjett

Søker må være medlem av NIF. Midlene utbetales til forskningskonto etter faktura til NIF. Mottaker forplikter seg til å skrive et innlegg som kan publiseres i Indremedisineren innen utgangen av året fra prosjektet som støttes.

Søknaden sendes innen 31. august 2020 elektronisk til k.i.birkeland@medisin.uio.no.