Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk indremedisinsk forening

Lederen har ordet

Ny leder: Kåre I. Birkeland (f. -57)

Jeg er spesialist i indremedisin og endokrinologi og etter mange år i ulike roller innen det endokrinologiske fagfeltet med hovedfokus på diabetes, arbeider jeg nå som professor i indremedisin ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og overlege ved Nyremedisinsk seksjon, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.
13. februar 2018

Norsk indremedisinsk forening har en viktig rolle i å bygge broer mellom de ulike indremedisinske spesialiteter og fremheve en bred indremedisinsk tilnærming til pasienten.

Våre fremste arenaer er Høstmøtet som arrangeres hvert år i november, tidsskriftet Indremedisineren som sendes til mer enn 3500 indremedisinere i Norge 4 ganger i året og arbeidet i den fagmedisinske aksen i Legeforeningen.

Vi står foran en spennende tid med ny spesialiststruktur som i stor grad berører våre fag, og jeg vil oppfordre alle gode kolleger til engasjement for indremedisinen!

Kåre I. Birkeland 
Professor of Internal Medicine/Senior physician 
Dep. of transplantation medicine 
University of Oslo/Oslo University Hospital