Norsk indremedisinsk forening

Lederen har ordet

Ny leder: Kåre I. Birkeland (f. -57)

Jeg er spesialist i indremedisin og endokrinologi og etter mange år i ulike roller innen det endokrinologiske fagfeltet med hovedfokus på diabetes, arbeider jeg nå som professor i indremedisin ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og overlege ved Nyremedisinsk seksjon, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.
13. februar 2018

Norsk indremedisinsk forening har en viktig rolle i å bygge broer mellom de ulike indremedisinske spesialiteter og fremheve en bred indremedisinsk tilnærming til pasienten.

Våre fremste arenaer er Høstmøtet som arrangeres hvert år i november, tidsskriftet Indremedisineren som sendes til mer enn 3500 indremedisinere i Norge 4 ganger i året og arbeidet i den fagmedisinske aksen i Legeforeningen.

Vi står foran en spennende tid med ny spesialiststruktur som i stor grad berører våre fag, og jeg vil oppfordre alle gode kolleger til engasjement for indremedisinen!

Kåre I. Birkeland 
Professor of Internal Medicine/Senior physician 
Dep. of transplantation medicine 
University of Oslo/Oslo University Hospital