Norsk indremedisinsk forening

Årsmøtet

Innkalling til årsmøte i Norsk Indremedisinsk Forening

Tid og sted: torsdag 17. oktober 2019 kl 14.30-16.00, Hotell Bristol, Oslo. Vi var gjennom ni punkter.
17. september 2019
  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Utdeling av årets Forskningspriser
  4. Gjør kloke valg – engasjement fra NIF
  5. Styrets beretning for 2019
  6. Revidert regnskap og budsjett inkludert kontingent for assosierte medlemmer
  7. Rapporter a) Fra Spesialitetskomiteen v/leder Per Mathisen b) Fra NYI v/leder Vikas Sarna c) Fra Indremedisineren v/redaktør Stephen Hewitt
  8. Valg a) Formann b) Styre c) Revisor d) Valgkomite
  9. 8. Evt.