Innkalling til årsmøte i Norsk Indremedisinsk Forening

Tid og sted: torsdag 17. oktober 2019 kl 14.30-16.00, Hotell Bristol, Oslo. Vi var gjennom ni punkter.
  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Utdeling av årets Forskningspriser
  4. Gjør kloke valg – engasjement fra NIF
  5. Styrets beretning for 2019
  6. Revidert regnskap og budsjett inkludert kontingent for assosierte medlemmer
  7. Rapporter a) Fra Spesialitetskomiteen v/leder Per Mathisen b) Fra NYI v/leder Vikas Sarna c) Fra Indremedisineren v/redaktør Stephen Hewitt
  8. Valg a) Formann b) Styre c) Revisor d) Valgkomite
  9. 8. Evt.