Norsk indremedisinsk forening

Indremedisinsk høstmøte

Indremedisinsk høstmøte 2018

Møtet gikk av stabelen 18. og 19 oktober 2018.

Torsdag 18.oktober

Tema: Akutt indremedisin og intensivmedisin
Tid: 09.00 - 16.15
Lunsj kl. 12.50 - 13.40
Kveldsarrangement for leger i spesialisering (LIS) kl. 16.30 - 18.00

Foredrag:

Tid: 09.00 - 09.05
Navn, arbeidssted: Maya Bass, Trond Vartdal.
Tittel: Velkommen.

Tid: 09.05 - 09.45
Navn, arbeidssted: Øyvind Lie, OUS Rikshospitalet.
Tittel: Hjertestans hos idrettsutøvere.

Tid: 09.45 - 10.00
PAUSE

Tid: 10.00 - 10.40
Navn og arbeidssted: Sigrid Beitland, OUS Ullevål. 
Tittel: Intensivbehandling av sepsis.

Tid: 10.40 - 11.10
Navn og arbeidssted: Steinar Skrede, Haukeland sykehus.
Tittel: Empirisk antibiotikabehandling i en tid med økende resistens.

Tid: 11.10 - 11.25
PAUSE

Tid: 11.25 - 12.05
Navn og arbeidssted: Anders Jørgensen, OUS Rikshospitalet
Tittel: Endokrin svikt ved immunterapi

Tid: 12.05 - 12.50
Navn og arbeidssted: Dag Jacobsen, OUS Ullevål
Tittel: Forgiftninger

Tid: 12.50 - 13.40
LUNSJ

Tid: 13.40 - 14.10
Navn og arbeidssted: Dag Jacobsen, OUS Ullevål
Tittel: Akuttmedisin og mottaksmedisin – ny medisinsk spesialitet.

Tid: 14.10 - 14.50
Navn og arbeidssted: Hege Ihle-Hansen, OUS Ullevål og Guri Hagberg, Bærum sykehus. 
Tittel: Akutt hjerneslag

Tid: 14.50 - 15.00
PAUSE

Tid: 15.00 - 15.35
Navn og arbeidssted:  Håvard Sæverud, OUS Ullevål
Tittel: NIV ved akutt på kronisk respirasjonsvikt

Tid: 15.35 - 16.15
Navn og arbeidssted: Knut-Erik Hovda, OUS Ullevål
Tittel: Metabolsk acidose og toksiske alkoholer

Tid: 16.30 - 18.00
EGET MØTE FOR LIS. Bristol Grill

Fredag 19.oktober

Tema: Faglige nyheter fra grenforeningene
Tid: 09.00 - 16.00
Lunsj kl. 13.00 - 13.45

Foredrag:

Tid: 09.00 - 09.05

Navn:  Maya Bass, Trond Vartdal
Tittel: Velkommen

Tid: 09.05 - 09.45

Navn og arbeidssted:
Siri Rostoft, OUS Ullevål
Tittel: Vurdering av skrøpelighet hos eldre pasienter - hvorfor og hvordan?

Tid: 09.45 - 10.25

Navn og arbeidssted:
Helga Skaare, AHUS
Tittel: Hjemme-hemodialyse

Tid: 10.25 - 10.40
PAUSE

Tid: 10.40 - 11.20
Navn og arbeidssted: Grete Åstrøm Ueland, Haukeland sykehus
Tittel: Binyreincidentalom og autonom cortisolsekresjon, skal vi bry oss?

11.20 - 11.35
PAUSE

Tid: 11.35 - 12.15
Navn og arbeidssted: Bjørn Waagsbø, St.Olavs hospital
Tittel: Antibiotikastyring

Tid: 12.15 - 13.00

Navn og arbeidssted: ÅRSMØTE NORSK INDREMEDISINSK FORENING
Kåre Birkeland m.fl.
13.00 - 13.45
LUNSJ

Tid: 13.45 - 14.25
Navn og arbeidssted: Ole Darre-Næss, Bærum sykehus og OUS Rikshospitalet
Tittel: Endoskopiskolen

Tid: 14.25 - 14.40

PAUSE

Tid: 14.40 - 15.20
Navn og arbeidssted: Hanne Sorger, Helse Nord-Trøndelag Levanger
Tittel: Guidet bronkoskopi ved perifere tumores

Tid:  15.20 - 16.00
Navn og arbeidssted: Cedric Davidsen, kst overlege, hjerteavdelingen, Haukeland Sykehus
Tittel:  Behandling av kardiogent sjokk i 2018

Tid: 16.00
AVSLUTNING