Norsk indremedisinsk forening

Indremedisinsk høstmøte

Indremedisinsk Høstmøte 17-18. oktober 2019 på Hotell Bristol

Sommeren er på hell og høsten står for døren. Norsk Indremedisinsk Forening ved Høstmøtekomitéen ønsker med dette velkommen til årets høstmøte.
25. september 2019

Vi minner om det grunnleggende ved høstmøtet:

  • Ingen påmelding
  • Gratis lunsj på Hotel Bristol
  • Ved ønske om kursbevis, krever vi oppmøte begge dagene og kursavgift på 750 kroner som betales med VIPPS, påmelding er ikke nødvendig for kursbevis.

Torsdag 17.10 vil det være et spesielt fokus på den internasjonale kampanjen «Choosing wisely», og den norske versjonen «Gjør kloke valg». Som key note speaker har vi invitert professor António Vaz Carneiro fra Lisboa, som blant annet leder Cochrane-avdelingen i Portugal. Han kommer på torsdag formiddag og blir med i diskusjonen omkring over-diagnostikk og overbehandling. Professor Knut Lundin fra norsk indremedisinsk forening innleder og Ketil Størdal orienterer om det norske arbeidet med «Gjør kloke valg». Torsdag blir det også årsmøte og utdeling av forskningstipender.

Nytt av årets program er at vi legger oss tett opp til læringsmålene i den generelle delen av spesialistutdanningen i indremedisin og i de aktuelle grenspesialitetene. Det fremgår av programmet hvilke læringsmål som dekkes.

Begge dagene blir det dessuten en kombinasjon av basale læringsmål og medisinske nyheter fra de ulike grenfagene.

Velkommen!

Vennlig hilsen

Høstmøtekomitéen