Indremedisinsk høstmøte 2020

Planleggingen av Indremedisinsk Høstmøte starter som regel i den stille stunden etter at alle gjestene har dratt hjem og møtesalen på Hotell Bristol er ryddet etter 2 dager med intens møtevirksomhet.

Da setter komiteen seg ned med dagens siste kaffekopp, ser tilbake på vellykkede øyeblikk, tenker gjennom forbedringsmomenter og ler litt av de uunngåelige komiske situasjonene som alltid oppstår når man skal forsøke å holde orden på et stramt møteprogram og mange mennesker. Det tar som regel ikke lang tid før nye ideer begynner å ta form og samtalen om neste års møte er i gang.

Vi hadde mange gode planer for årets møte, det kan vi avsløre! Og vi har måttet endre dem like mange ganger! Senest i siste nummer av Indremedisineren annonserte vi at Høstmøtet skal gå av stabelen som vanlig i uke 42 på Hotell Bristol i Oslo. For noen få uker siden har vi dessverre måttet innse at det ikke vil være mulig.

Nye tider krever nye metoder. Derfor har vi svingt oss rundt og fått på plass et Høstmøte-webinar som skal finne sted fredag 16.oktober mellom kl. 11.00 - 15.00.  Foredragsholdere fra forskjellige medisinske fagområder vil med kortfattede innlegg prøve å belyse aspekter ved covid-19 infeksjonen som er spesifikke for det aktuelle fagfeltet. Det vil også være Årsmøte for indremedisinsk forening, med orientering fra foreningens leder om siste årets aktiviteter samt offentliggjøring av forskningsprisen.

Informasjon om pålogging vil bli offentliggjort på mail.  Høstmøtekomiteen vil benytte anledningen til å takke alle foreningslederne og foredragsholderne som har sagt seg villige til å delta på årets digitale Indremedisinske Høstmøte, tross kort varsel.
Vi ser fram til oppdaterte og interessante innlegg om et verdensomfattende dagsaktuelt tema!