Indremedisinsk høstmøte 2023

Sted: Hotell Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo. Dato: Torsdag 19.10. og fredag 20.10. kl. 09.00-15.30. Årets tema: "Førstehjelp for medisinsk bakvakter (og andre vaktgående leger)".