Norsk indremedisinsk forening

Indremedisinsk høstmøte

Presentasjoner fra høstmøtet 2017

Følgende presentasjoner ble holdt på Norsk indremedisinsk høstmøte i 2017.