Norsk indremedisinsk forening

Kongresser

Euroson 2020 i Norge for første gang - 11.-13. juni i Grieghallen, Bergen

19. desember 2019
Ultralydmiljøet ved Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi, Med.avd., Haukeland universitetssjukehus har, i samarbeid med Norsk Forening for Ultralyd-Diagnostikk, tatt på seg oppgaven å arrangere denne kongressen.