Norsk indremedisinsk forening

Kongresser

Euroson 2020 i Norge for første gang - 11.-13. juni i Grieghallen, Bergen

Ultralydmiljøet ved Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi, Med.avd., Haukeland universitetssjukehus har, i samarbeid med Norsk Forening for Ultralyd-Diagnostikk, tatt på seg oppgaven å arrangere denne kongressen.
19. desember 2019

Det er en stor glede å kunne meddele at Norge er tildelt Euroson 2020 kongressen, som den Europeiske ultralydforeningen står bak. Ultralyd er en utpreget interdisiplinær metode og EFSUMB har medlemmer fra alle disipliner som driver med ultralyd.

Første programutkast ligger ute på Euroson 2020.  Andre programutkast blir klart før jul og oppdateres på websiden.

På denne hjemmesiden finnes også info om påmelding og abstrakt-innsendelse. Gladnyhet: Det blir 1000,- NOK i avslag for alle som får abstrakt akseptert.