Norsk indremedisinsk forening

Om oss

Om foreningen

Norsk indremedisinsk foreningen er en fagmedisinsk forening.

For å bli medlem må du være medlem av Legeforeningen. Send en e-post til medlem@legeforeningen.no om du vil bli medlem.

Kjennetegn ved vårt arbeid:

  • Fremmer indremedisinens plass i norsk helsevesen
  • Er en aktiv deltager i den politiske debatt i Legeforeningen og i samfunnet
  • Har Høstmøtet som vår viktigste samlingsplass for medlemmene
  • Trenger aktive medlemmer og tillitsvalgte i alle deler av landet
  • Bruker sin nettside på www.legeforeningen.no aktivt
  • Enhver indremedisiner burde være medlem hos oss - er du?