Norsk indremedisinsk forening

Om oss

SpesialitetskomiteProfilbilde
Leder
Jørgensen, Bjørn
Profilbilde
Medlem
Bass, Maya Codruta Ticala
Profilbilde
Medlem
Mathisen, Per
Profilbilde
Medlem
Vesterbekkmo, Elisabeth Kleivhaug
Profilbilde
Varamedlem
Dobloug, Andrea
Profilbilde
Varamedlem
Siljan, William
Profilbilde
LIS-varamedlem
Ottestad, Øyvind Mikkelsen