Norsk karkirurgisk forening

Fagmedisinsk forening for karkirurgi

Foreningen fremmer karkirurgisk utdanning og forskning.

Hjerteavdelingen Ahus. Foto: Ahus