NORKAR

NORKAR - norsk karkirurgisk register - ble etablert i 1996.

Målet var å samle all karkirurgisk virksomhet, komplikasjonsfrekvens, samt status ved kontroller etter én måned og ett år. Et slikt register ville gi en oversikt over aktiviteten og et inntrykk av kvaliteten av karkirurgien i Norge. 

For oppdatert informasjon om NORKAR klikk deg inn på: www.norkar.no