Om oss

Informasjon om Norsk Karkirurgisk Forening (NKKF)

NKKF er en fagmedisinsk forening (FMF) i Legeforeningen (Dnlf). Pr 1. september 2012 har Norsk Karkirurgisk Forening (NKKF) 132 medlemmer og 16 assosierte medlemmer. NKKF´s ordinære ÅRSMØTE er lagt til Norsk Kirurgisk Forenings Høstmøte i oktober. Foreningens styre velges hvert annet år, eventuelt med avvikende funksjonsperiode for å bedre kontinuiteten.

Årlig arrangeres også "Vintermøtet" der et hovedtema tas opp og frie foredrag presenteres. Vitenskapelig produksjon honoreres, og priser for beste foredrag deles ut. Ekstraordinære årsmøter og godkjenning av regnskap, som nå følger kalenderåret, legges til Vintermøtet, vanligvis i mars måned.

NKKF er representert i ESVS (European Society for Vascular Surgery).

Vedtekter for medlemskap, utdrag av Legforeningens lover § 3-3-3: Kontingenter faktureres sentralt fra Dnlf.
-Medlemmer av Legeforeningen som har godkjenning som spesialist i en eller flere godkjente medisinske spesialiteter (hoved- og/eller grenspesialiteter) tilmeldes en fagmedisinsk forening. Medlemmer med godkjenning i grenspesialitet(er) tilmeldes både fagmedisinsk forening for hovedspesialitet og til fagmedisinsk forening for den grenspesialitet som er mest relevant i forhold til vedkommendes arbeid. Medlemmer med flere hovedspesialiteter velger hvilken fagmedisinsk forening for hovedspesialitet de skal tilhøre. Medlemmer som er spesialist i ett eller flere fagområder, men som er under spesialisering i et nytt fagområde, kan velge fagmedisinsk forening for dette fagområde som fagmedisinsk forening. Spesialister i generell kirurgi eller indremedisin som ikke er grenspesialister kan også tilmeldes NKKF.

-Medlemmer som ikke er spesialist står fritt til uten særskilt kostnad å tilmelde seg NKKF.
Medlemmer, som uten å være spesialist, arbeider innenfor grenspesialiserte fagområder, kan tilmelde seg både NKF og NKKF.

-Mot fastsatt kontingent, for tiden kr. 300,- kan også medlemmer av Legeforeningen, som ønsker medlemskap i annen fagmedisinsk forening enn den/de som primært følger av plikten/retten til faglig medlemskap, opptas som assosiert medlem. Det samme gjelder personer med faglig tilhørighet til foreningens fagområde, men som har annen, (evt. ikke-medisinsk) utdanningsbakgrunn, eks. radiologer og fysiologer.

Leger som velger å ikke være medlem i Legeforeningen, kan ikke bli assosierte medlemmer i fagmedisinsk forening.