Norsk kirurgisk forening

Om oss

Styret består av leder og to representanter som velges av generalforsamlingen. Øvrige styremedlemmer består av lederne i NKFs underforeninger.

Sittende styre i Norsk kirurgisk forening

profilbilde
Leder
Inge Glambek
Arbeidssted: Haraldsplass Diakonale Sykehus AS
profilbilde
Medlem
John Christian Glent
profilbilde
Medlem
Terje Lund-Iversen
Arbeidssted: Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken - OUS
profilbilde
Medlem
Anja Jacobsen Løvvik
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus
profilbilde
Medlem
Frode Kolstad
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
profilbilde
Medlem
Alexander Wahba
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF
profilbilde
Medlem
Øystein Hovi Rognerud
Arbeidssted: Sykehuset i Vestfold HF
profilbilde
Medlem
Ellen Schlichting
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
profilbilde
Medlem
Ole Helmer Sjo
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
profilbilde
Medlem
Live Lundar
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
profilbilde
Medlem
Kjersti Ausen
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF
profilbilde
Medlem
Cato Kjærvik
Arbeidssted: Kirurgisk og ortopedisk klinikk - Bodø

Spesialitetskomite

profilbilde
Leder
Tom Birger Glomsaker
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
profilbilde
Medlem
Lars Lohne Eftang
Arbeidssted: Kirkenes Sykehus
profilbilde
Medlem
Kjersti Kåresen Hervik
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
profilbilde
Medlem
Camilla Aune
Arbeidssted: Kirurgisk og ortopedisk klinikk - Bodø
profilbilde
Medlem
Erik Kjæstad
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus