Norsk kirurgisk forening

Om oss

Styret består av leder og to representanter som velges av generalforsamlingen. Øvrige styremedlemmer består av lederne i NKFs underforeninger.


Sittende styre i Norsk kirurgisk forening

Profilbilde
Leder
Glent, John Christian
Profilbilde
Medlem
Aslam, Shakil
Profilbilde
Medlem
Basso, Trude
Profilbilde
Medlem
Bertilsson, Maria Helena
Profilbilde
Medlem
Brauckhoff, Katrin
Profilbilde
Medlem
Ellensen, Vegard Skalstad
Profilbilde
Medlem
Frich, Lars Inge
Profilbilde
Medlem
Ingebrigtsen, Tor
Profilbilde
Medlem
Mikkelsen, Audun
Profilbilde
Medlem
Skaara, Ole Brinch
Profilbilde
Medlem
Thorsen, Håvard Luong
Profilbilde
Medlem
Zwart, Karina
Profilbilde
Observatør
Gaarder, Aslaug Christine


Spesialitetskomité

Profilbilde
Leder
Glomsaker, Tom Birger
Profilbilde
Medlem
Aune, Camilla
Profilbilde
Medlem
Birke, Harriet
Profilbilde
Medlem
Rekkedal, Lars Martin
Profilbilde
LIS-medlem
Haugvad, Anders
Profilbilde
Varamedlem
Flemmen, Olav Johannes
Profilbilde
Varamedlem
Kjæstad, Erik
Profilbilde
LIS-varamedlem
Mo, Solveig