Prioriteringsveileder – nevrokirurgi

Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om prioritering av helsetjenester er blant annet det lovmessige grunnlaget for prioritering av pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten. De skal bidra tilat de pasientene som trenger det mest, skal komme raskest til den riktige helsehjelpen.