Årets pris for nevromuskulært forskningsarbeid

Årets pris for nevromuskulært forskningsarbeid 2018 skal deles ut under Nevrodagene. Prisen går til beste publikasjon. Vi trenger forslag på aktuelle publikasjoner fra dere innen 1. februar.

Vi vil gjerne ha melding om alle publikasjoner med tema nevromuskulære sykdommer fra 2018. Innmelding fra dere er den eneste måten vi får vite om publikasjonene på. Statuttene er uendret fra i fjor. Forslag mailes: Nils.gilhus@helse-bergen.no eller Sigurd.lindal@unn.no og fortrinnsvis med den aktuelle publikasjonen vedlagt.