Norsk nevrologisk forening

2019

Den non-organiske patient obs. pro

Våre kolleger i DK har laget en fantastisk instruks for nevrologisk
undersøkelse med videoer og gode forklaringer! Et must for alle LIS, men også for oss andre.
22. mai 2019