5. Nasjonale konferanse om hjertet og hjernen. 13.–14. februar 2020, Oslo kongressenter, Folkets Hus

Gjør deg kjent med programmet.