Norsk nevrologisk forening

2020

Velkommen til vårmøtet 2020 i Bergen!

Velkommen til vårmøtet i Bergen 8.-9. mai, der NNF sitt 100-årsjubileum også markeres. Her finner du årets spennende program og påmelding.
15. januar 2020
Bryggen i Bergen. Foto: Colurbox.com
Bryggen i Bergen. Foto: Colurbox.com