Norsk nevrologisk forening

2021

Velkommen til Nevrodagene tirsdag 16.03.21

Velkommen til en innholdsrik dag på Nevrodagene tirsdag den 16.03.21. Her følger informasjon om noen av dagens mange høydepunkter.
15. mars 2021

imagex5tw9.png

Gøril Rolfseng Grøntvedt jobber som overlege ved avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi på St Olavs Hospital. I tillegg er hun PhD stipendiat på INB (Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap) og Kavliinstituttet for nevrovitenskap. På
Nevrodagene i 2021 snakker hun om utredning av kognitiv svikt. Tirsdag 16.03.21 kl. 10.45.

 

 

imagextav.png

Helle Kristine Falkenberg er optometrist og professor ved
Fakultetet for Helse og sosialvitenskap, USN. Høsten 2019 har hun vært med på å grunnlegge NorVIS , et tverrdisiplinært nettverk
som skal samle kompetanse om vurdering og rehabilitering av synsproblemer etter hjerneslag. Hør hennes erfaringer om dette
under årets Nevrodager. Tirsdag 16.03.21 kl. 11.00.

 

 

image6x72u.png

Nå skal unge med epilepsi selv få bestemme når de trenger
nevrologkontroll i utvalgte pilotkommuner! EpilepsiNett har fått
penger fra Forskningsrådet for å få flere med epilepsi til å gjennomføre skole og utdanning. Hør nevrolog og forsker Marte Roa Syvertsen fra Vestre Viken, Drammen, fortelle mer om det nyskapende prosjektet under Nevrodagene. Tirsdag 16.03.21 kl. 10.45.

 

 

imagezix4.png

Aud Nome Dueland er spesialist i nevrologi og dr . med.
Hun har arbeidet ca 20 år i avtalepraksis, i tillegg deltidsansatt på
OUS. Hun har lang klinisk erfaring med behandling av forskjellige
hodepinesykdommer og andre smertetilstander. På
Nevrodagene skal hun snakke om avansert hodepinebehandling.
Tirsdag 16.03.21 kl 12.30.

 

 

imageb2jat.png

Kjetil Bjørnevik fra Harvard University, USA, har funnet tegn til nervecelleskade i blodet til pasienter med multippel sklerose (MS) hele 6 år før de første symptomene oppsto. Hør ham fortelle under Nevrodagene om tidlige tegn til MS og den prisbelønte forskningen han leder. Tirsdag 16.03.21 kl. 15.15.