Velkommen til Nevrodagene onsdag 17.03.21

Velkommen til en innholdsrik dag på Nevrodagene onsdag den 17.03.21. Her følger informasjon om noen av dagens mange høydepunkter.

imagehd2kt.png

Vidar Gundersen er spesialist i nevrologi og tidligere professor ved
Avdeling for anatomi, UiO. Nå er han 1.amanuensis ved Instiutt for klinisk medisin og jobber som overlege ved Nevrologisk avdeling OUS, Seksjon for bevegelsesforstyrrelser. På årets Nevrodager skal han holde State of the art-forelesning om patogenesen ved bevegelsesforstyrrelser. Onsdag 17.03.21. kl 09.00.

 

 

imagef7b6k.png

Guttorm Eldøen er spesialist i nevrologi og ØNH. Han har jobbet ved nevrologisk avdeling i Molde siden 1996 og har i en årrekke hatt en særlig interesse for otonevrologi. Hør ham snakke om kronisk svimmelhet noe mange nevrologer og pasienter synes er komplisert. Onsdag 17.03.21 kl. 11.30.