Veileder i akuttnevrologi - oppdatering

Opplaget av "Veileder i akuttnevrologi - 2019 utgave X" er tomt.
veileder utgave X

Restopplaget av "Veileder i akuttnevrologi" publisert i 2019 (utgave X) i papirformat er tomt. Det er dessverre ikke mulig å få denne tilsendt til landets nevrologiske avdelinger. 

Kvalitetsutvalget jobber med ferdigstilling av neste versjon av veilederen (utgave XI). Den nye reviderte versjonen er forventet klar i mars 2022. 

I påvente av neste versjon vil det ikke bli trykket flere eksemplarer av utgave X som ble publisert i 2019.

Utgave X publisert i 2019 er tilgjengelig i PDF-format på forsiden til nevrologi.no.