Invitasjon - Oppstart av kompetansenettverk for MS hos barn og ungdom

Invitasjon fra Oslo universitetssykehus. Mer informasjon følger senere.
ous-logo

Demyeliniserende tilstander inklusive MS hos barn ses i økende grad. Det er likevel ikke et stort antall det er snakk om, men vi ønsker økt fokus og kompetanse på denne pasientgruppen hvor det stadig skjer endring i behandlingsprinsipper.

Vi tenker derfor å starte opp et Kompetansenettverk for MS hos barn og ungdom. Det kan være aktuelt med 2-4 nettmøter i året.

Nettverket kan brukes til å presentere forslag til retningslinjer for utredning og behandling av barn og ungdom med mulig MS.

Det vil bli mulighet for å diskutere enkeltpasienter.

Vi starter med at barnenevrologer og interesserte voksennevrologer kan møtes over nettet 13.09.22 kl 14 til 16.  Nærmere informasjon om oppkobling kommer senere.

Vi planlegger å presentere et utredningsopplegg som vi bruker til barn på OUS.

Hilsen

Marianne Ullestad Huun,  Jon Barlinn og Inger Sandvig på OUS Rikshopitalet 

Elisabeth Celius, Gro Nygaard, og Einar Høgestøl på OUS Ullevåll