Invitasjon til "Den 6. nasjonale konferanse om hjertet og hjernen" den 16.02.23-17.02.23

Velkommen til den 6. nasjonale konferanse om hjertet og hjernen den 16. – 17. februar 2023 i Oslo Kongressenter.
Hjertet-hjernen

Hjertet og hjernen er uløselig knyttet til hverandre og deler mange risikofaktorer for sykdom. Omlag 25 % av alle hjerneinfarkter er forårsaket av embolier (blodpropper) fra hjertet, oftest på grunn av atrieflimmer. Mange hjerneinfarkter med uavklart årsak (“kryptogen etiologi”) skyldes trolig også atrieflimmer eller annen hjertesykdom. Motsatt kan hjerneslag påvirke og utløse alvorlige arytmier.

Det er derfor meget viktig at Norges fremste eksperter samles for å diskutere og gi en oppdatering på hva som er nytt innen forebyggende, akutt behandling og rehabilitering av kardiovaskulære sykdommer.

Konferansens formål er å bidra til kompetanseøkning om kardiovaskulære sykdommer og bidra til tverrfaglig samarbeid. 

Se link for informasjon om påmelding og program.