Norsk nevrologisk forening

Avholdte arrangementer

Vi minner om Nordic Stroke Congress 2019, som arrangeres i Tromsø 21.-23. august

Kongressen samler klinikere og forskere fra de nordiske landene og flere andre land. Programmet er variert og spennende og dekker sentrale og aktuelle tema innen hjerneslagsfeltet.
1. juli 2019

For nærmere informasjon om faglig program og påmelding, se www.nordicstroke2019.org

Frist for registrering til «Regular fee» er søndag 30. juni.

Velkommen til Tromsø!