Norsk nevrologisk forening

Arrangementer

Få med deg tidenes 100- årsjubileumsfest i Oslo Rådhus!

29. oktober 2020 kl. 19.00-23.30 på selveste 100-årsdagen til NNF

Invitasjon til årsfest