Norsk nevrologisk forening

Arrangementer

Kveldsmøter under Nevrodagene 2020

14. februar 2020
Hjerne illustrasjon
Foto: colourbox.com

Mandag: Norsk Hodepineselskap kl. 18.00 på Ingeniørenes Hus, se programmet her: Program kveldsmøtet NHS 09.03.20.pdf

Tirsdag: Normodis årsmøte/ kveldsmøte på Litteraturhuset kl.
17.30/18.30, se programmet her: Program kveldsmøte NorModis 10.03.20.pdf

Onsdag: Møte i interessegruppe for Nevromuskulære sykdommer på Radisson Blu hotel kl 17:00. Program finner du her: Invitasjon til kveldsmøte i interessegruppen for nevromuskulære sykdommer.docx

Videre oppdateringer kommer fortløpende.