Norsk nevrologisk forening

Arrangementer

Nevrodagene 2020

Pga koronapandemien vil de utsatte Nevrodagene 2020 foregå digitalt den 29.10. Hoveddelen og resten av programmet flyttes til Nevrodagene 2021 i uke 11 neste år (15.-19. mars).
Nevrodagene. Et bilde av gjestene.

Den 29. oktober blir det et digitalt møte med spennende faglig program, lansering av jubileumsboken , årsmøte og markering av 100- årsjubileet for NNF. Mer informasjon inkludert detaljer om pålogging kommer senere.
Vi ber alle holde av datoen!

Årsfesten i Oslo rådhus er utsatt til neste år og arrangeres torsdag 18. mars.

Og til dere som sitter i redaksjonskomiteen i NevroNEL, kvalitetsutvalget, spesialitetskomiteen ber vi dere holde av tid til møter 28.10 som tidligere annonsert».