Nevrodagene 2024

Legenes Hus, Oslo, 12-14.mars 2024
Nevrodagene_2024

Abstraktpåmelding til Nevrodagene 2024

Styret i Norsk Nevrologisk forening har gleden av å invitere til påmelding av abstrakt for presentasjoner til Nevrodagene 2024. Nevrodagene avholdes tre dager i uke 11, tirsdag 12.03.- torsdag 14.03.2024 på Legenes Hus i Oslo.

Vi ønsker at alle foredrag skal holdes ved fysisk tilstedeværelse på Legenes Hus, men styret forbeholder seg retten til å omgjøre til forhåndsinnspilling dersom gjennomføringen krever det. Vi legger opp til en konferanse med tilstedeværelse for alle, men med mulighet for live-stream for de som ikke kan delta fysisk.

NYTT AV ÅRET! Vi legger opp til en sesjon der LIS nevrologi får presentere arbeidet med læringsmål Forbedringskunnskap (Felles kompetansemål i utdanningsplan; FKM-LM-042).

Fristen for innsending av abstrakt går ut 15.11.2023, kl. 23.59

 

Utforming av abstrakt:

Abstraktet skal være skrevet på norsk og sendes til nevrodagene@gmail.com
Maksimalt 350 ordInndeling i avsnittene: "Bakgrunn" "Metode", "Resultate" og "Konklusjon". Bruk vedlagte mal, behold Word-formatet (Calibri, font 11). Ved kasuistikkpresentasjoner kan metode- og resultatavsnittene erstattes av pasientbeskrivelse.Innsender har selv ansvar for at alle medforfattere står med riktige og fullstendige opplysninger når det gjelder navn og arbeidssted.
Kryss av for foretrukket presentasjonsform:

  • Foredrag 8 minutter (i tillegg 2 minutter til spørsmål)
  • Kasuistikk-konkurranse 8 minutter (se spesifikasjon under)
  • Presentasjon av prosjekt i LIS utdanning, Forbedringskunnskap, FKM-LM-042 (se spesifikasjon under)

Abstrakter som ikke følger malen vil bli returnert.
 

Det forutsettes at alle som får akseptert sitt abstrakt samtykker til at det blir publisert på Nevrodagenes portal. Forfattere av aksepterte abstrakt vil få informasjon om type presentasjon og tidspunkt når programmet er fastlagt, innen utgangen av januar 2024.

Bekreftelse på innsendt abstrakt: Vi vil sende ut e-post som bekrefter at vi har mottatt abstraktet, men det kan forekomme noe forsinkelse. Dersom du ikke mottar slik e-post innen en uke, er det svært viktig at du melder fra om dette til Heidi Øyen Flemmen (fleh@sthf.no)

Kasuistikk-konkurransen: Påmeldinger til årets kasuistikk-konkurranse gjøres som abstrakt forøvrig. Kun én kasuistikk kan bli akseptert fra hver avdeling/praksis, og ikke alle avdelinger/praksiser garanteres plass i konkurransen. Bidrag det ikke blir plass til i kasuistikk-konkurransen, kan få mulighet til presentasjon som en del av det øvrige programmet. Det er ønskelig at hele sykehistorien presenteres - dette abstraktet er kun ment for arrangørene, og vil ikke bli trykket som abstrakt i programmet.

Tilreisende deltakere som presenterer i kasuistikk-konkurransen vil kunne få dekket reisen til Nevrodagene ved å sende reisekvitteringer til Ida Bakke (Ida.Bakke@nordlandssykehuset.no). Overnatting og kostutgifter dekkes ikke.

Sesjon med Forbedringskunnskap-prosjekter: Nytt av året! Vi ønsker å løfte frem alle gode forbedringsprosjekter som gjennomføres av LIS nevrologi for å oppfylle læringsmål FKM-LM 042. Vi gir mulighet til å presentere arbeidet, mest sannsynlig i poster-sesjon, til inspirasjon for andre. Påmelding gjøres som for abstrakt for øvrig.

 

Bergen/Bodø/Oslo/Skien/Trondheim, 20.09.23

Vennlig hilsen, styret i Norsk Nevrologisk Forening