Norsk nevrologisk forening

Nevrodagene 2019

Informasjon til foredragsholdere

For foredragsholdere:
8. mars 2019

Muntlige foredrag: Det settes av 14 minutter, inkludert spørsmål og diskusjon. Interaksjon mellom foredragsholder og tilhørere er en viktig del av det åpne fagfellesskapet som vi ønsker skal prege Nevrodagene. Vi ber alle foredragsholdere om å beregne 12 minutter til presentasjon og 2 minutter til avsluttende diskusjon – til sammen 14 minutter.

Kasuistikk-presentasjon: Det settes av 9 minutter til presentasjon. Det settes ikke av tid til spørsmål.

Poster-presentasjon: Det settes av 4 minutter til «blitz-presentasjon», det vil si som et muntlig foredrag, på podiet, inkludert spørsmål og diskusjon. Vi ber derfor alle å beregne 3 minutter til power-point presentasjon (2-3 slides) og 1 minutt til spørsmål/diskusjon – totalt 4 minutter.

I tillegg lages en elektronisk poster med utfyllende informasjon, som sendes som pdf til nnf.forskning@gmail.com. Elektronisk poster publiseres elektronisk på NNFs hjemmeside: www.nevrodagene.no , hvis foredragsholder samtykker til publisering. Det er altså mulig å be om at elektronisk poster ikke publiseres. Obs! Merk at vi ikke har fysiske postere.

Format på elektronisk poster: fritt, men sendes som pdf i stående format, se tidligere postere.

Alle presentasjoner medbringes på minnepinne og overføres til datamaskinen på podiet senest siste pause før foredraget. Det er ikke anledning til å bruke sin egen bærbare maskin. Vi har dessverre erfaringer med at omkobling ofte skaper tekniske problemer og forsinkelser i programmet.