Norsk nevrologisk forening

Aktuelt

NorModis’ utsatte årsmøte med valg arrangeres på Zoom onsdag 4/11 kl. 15:30- 16:00

Alle interesserte kan logge seg på Zoom. Møte-id er 362 233 7569.
23. oktober 2020

Medlemmer som har betalte kontingent i 2020 har stemmerett.

Agenda

  1. Gjennomgang av foreningens årsmelding
  2. Gjennomgang av regnskap
  3. Valg av valgkomite for neste valgperiode
  4. Fastsettelse av kontingent for 2021
  5. Orienteringssaker fra ScandModis
  6. Eventuelt 20/10 2020

På vegne av Styret, Espen Dietrichs.