Norsk nevrologisk forening

Aktuelt

Utlysning Rebergs legat for 2020

Utlysning av forskningsmidler til forskning om Parkinsons sykdom.
19. juni 2020

Advokat Rolf Sandberg Rebergs og Ellen Marie Rebergs legat til
forskning av Parkinsons sykdom skal i 2020 dele ut legatporsjoner på
tilsammen kr. 400.000,-

Formålet for legatet lyder blant annet: "Legatets midler skal anvendes
til forskning av Parkinsons sykdom."

Det er en forutsetning at forskningsprosjektene det søkes støtte til
utarbeides og gjennomføres ved en norsk nevrologisk klinikk eller et
universitetsinstitutt. Legatet tar i første rekke sikte på å støtte større
forskningsprosjekter. Støtte over flere år kan være aktuelt.

Krav til søknad:

  • Søknad må angi spesifisert kostnadsoverslag for det aktuelle
    forskningsprosjektet.
  • Søknad må angi navn på prosjektets øverste ansvarlige leder.
  • Søknad må beskrive prosjektet det søkes for, og hva midlene skal brukes til.
  • Etter fullførelse av prosjektet skal det utarbeides en rapport med et kortfattet resymé av forskningsarbeidet som skal stiles til legatets styre.

Søknad om legatmidler sendes til legatets styreleder, Anne Husbyn, på epost annehusbyn@hotmail.com innen torsdag 1. oktober 2020.
Tildelte legatporsjoner utbetales innen utgangen av 2020.