Norsk nevrologisk forening

Forskning og stipender

Forsbergs og Aulies legat

Nevrologistipend 2021.
23. august 2022

FORSBERGS OG AULIES LEGAT

Nevrologistipend 2022

Høsten 2022 kan legatet dele ut et stipend på inntil kr. 125.000,- til en yngre nevrolog, fortrinnsvis i begynnelsen av 30-årene. Søkeren må være under 40 år.

Informasjon om legatets statutter finner du på www.forsbergaulieslegat.no.

Søknad sendes til legatets bestyrer:
Advokat Torleif P. Dahl
Pb. 394 Sentrum, 0103 Oslo e-post: tpd@rime.no

Søknadsfrist: 20. september 2022