Norsk nevrologisk forening

Forskning og stipender

Forsberg og Aulies legat

Nevrologistipend:
Høsten 2020 kan legatet dele ut et stipend på inntil kr. 100.000,- til en yngre nevrolog, fortrinnsvis i begynnelsen av 30-årene. Søknadsfrist: 20. september 2020.
8. juli 2020

Søknad sendes til legatets bestyrer:

Advokat Torleif P. Dahl
Pb. 394 Sentrum, 0103 Oslo 

e-post: tpd@rime.no