Norsk nevrologisk forening

Forskning/stipender

Forskningsstøtte fra Biogen

Mulighet for å søke forskningsstøtte fra Biogen innen fagområdet nevrodegenerative sykdommer.
29. mars 2019

Kortfattet søknad sendes til grantanddonation.norway@biogen.com der søknaden blir behandlet av medisinsk avdeling i Biogen sentralt.
Etter en henvendelse er mottatt, vil det være noen standardiserte
skjema å fylle inn. Behandling av søknader vil ta opp til 8-10 uker.