Norsk nyremedisinsk forening

Om oss

Styret

profilbilde
Leder
Marit Dahl Solbu
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
profilbilde
Medlem
Renathe Rismo
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
profilbilde
Medlem
Lasse Gunnar Gøransson
Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus
profilbilde
Medlem
Rannveig Skrunes
Arbeidssted: Medisinsk avdeling - Haukeland
profilbilde
Medlem
Marta Morawska-Zegzdryn
Arbeidssted: Klinikk for somatikk Kristiansand

Spesialitetskomite

profilbilde
Leder
Bård Endre Waldum-Grevbo
Arbeidssted: Medisinsk klinikk - OUS
profilbilde
Medlem
Inga Strand Thorsen
Arbeidssted: Helse Stavanger HF
profilbilde
Medlem
Bjørn Egil Vikse
Arbeidssted: Helse Fonna HF
profilbilde
Medlem
Inger Karin Lægreid
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF
profilbilde
Medlem
Ulla Dorte Mathisen
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk