Om oss

Styret i Norsk nyremedisinsk forening

Profilbilde
Leder
Eide, Ivar Anders
Profilbilde
Medlem
Isaksen, Øyvind Magnus
Profilbilde
Medlem
Knoop, Thomas
Profilbilde
Medlem
Romundstad, Solfrid
Profilbilde
Medlem
Solbu, Marit Dahl
Profilbilde
LIS-medlem
Wennerstrøm, Kevin
Profilbilde
Varamedlem
Morawska-Zegzdryn, Marta
Profilbilde
Varamedlem
Ottersen, Vigdis Skinnemoen

Spesialitetskomiteen i nyremedisin

Profilbilde
Leder
Manner, Ingjerd Wangensteen
Profilbilde
Medlem
Brobak, Karl Marius
Profilbilde
Medlem
Radtke, Maria Anita
Profilbilde
Medlem
Rivedal, Anette
Profilbilde
LIS-medlem
Rinde, Ludvig Balteskard
Profilbilde
Varamedlem
Meen, Åsmund
Profilbilde
Varamedlem
Thorsen, Inga Strand
Profilbilde
LIS-varamedlem
Brekke, Fredrik Barth