Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

ESCRS og EURETINA 2020 vil også bli avholdt virtuelt

Mer informasjon om dette finner du på deres respektive nettsteder.
20. juli 2020